Przejdź do treści
"Niech w domach pomocy kwitnie pomoc i życzliwość wzajemna" /Ks. Kardynał Józef Glemp/
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Zamówienia publiczne

Otwarcie ofert

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

  1. Przedmiotem zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń magazynku do potrzeb szatni, remont szatni istniejącej”

  1. Otwarcie ofert nastąpiło w Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa, 05-870 Błonie, Bramki ul. Północna 18 w dniu 10.06.2019r. w pok. nr 17.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 200 000,00 zł brutto.

 

  1. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

Lp.

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena brutto

Termin Wykonania

1.

Paweł Rusinowski ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka

196 800,00 zł

40 dni

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„PROBUD” s.c. Władysławów 11A,           96-500 Sochaczew

196 310,46  

40 dni

               

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

 

Sporządził:                                                                                         Zatwierdził:  

powrót

Kalendarz

 Czerwiec 2019

 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Adres: Bramki, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon: (22) 725-61-27
Fax: 725-60-66
e-mail: info@dpsbramki.org

Mapa