Przejdź do treści
"Niech w domach pomocy kwitnie pomoc i życzliwość wzajemna" /Ks. Kardynał Józef Glemp/
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Zamówienia publiczne

Strona   1  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Adaptacja pomieszczeń magazynku do potrzeb szatni, remont szatni istniejącej”

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

  1. Przedmiotem zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń magazynku do potrzeb szatni, remont szatni istniejącej”

  1. Otwarcie ofert nastąpiło w Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa, 05-870 Błonie, Bramki ul. Północna 18 w dniu 10.06.2019r. w pok. nr 17.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 200 000,00 zł brutto.

 

  1. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

W zawiązku z prowadzonym postępowaniem nr ZP/DPS/5/2019 – „Adaptacja pomieszczeń magazynku do potrzeb szatni remont szatni istniejącej” , do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający:

Powiat Warszawski Zachodni

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 527-218-53-41

Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej

im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

ul. Północna 18, 05-870 Błonie

Tel. (022) 725-61-27, fax. (022) 725-60-66

www.dpsbramki.org

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

Robota budowlana

Adaptacja pomieszczeń magazynku do potrzeb szatni, remont szatni istniejącej”.

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki SIWZ 

Strona   1  

Kalendarz

 Czerwiec 2019

 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Adres: Bramki, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon: (22) 725-61-27
Fax: 725-60-66
e-mail: info@dpsbramki.org

Mapa