Przejdź do treści
"Niech w domach pomocy kwitnie pomoc i życzliwość wzajemna" /Ks. Kardynał Józef Glemp/
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Aktualności

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach w przededniu 50-lecia swojej działalności

   Dom Pomocy Społecznej w Bramkach został wybudowany w 1960 r i na ówczesne czasy był bardzo nowoczesną placówką, przeznaczoną dla kobiet umysłowo chorych, zdolnych do pracy.


   W 1997 roku, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie domów pomocy społecznej oraz ustawą o pomocy społecznej, domy pomocy społecznej zostały zobowiązane do spełnienia standardów w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
   Największe zmiany czekały placówkę w zakresie poprawy warunków bytowych, w tym ilości i  powierzchni pokoi na jednego mieszkańca, ilości łazienek, toalet oraz zatrudnienia personelu podstawowego.  
   W 1998 roku opracowaliśmy program naprawczy, dostosowujący naszą placówkę do ww. wymogów. Przez następne lata sukcesywnie nasz Dom zmieniał swoje oblicze, dostosowując się do wymaganych standardów. Dokonano podziału 20 pokoi mieszkalnych, utworzono 24 toalety i 18 łazienek.  Dom został wyposażony w instalację alarmowo-pożarową, system przyzywająco-alarmowy oraz system oddymiania klatek schodowych. Wymienione zostały dwa dźwigi osobowo- towarowe i zamontowane okienka oddymiające. Na przełomie lat 2006-2007 wybudowane zostało Centrum Terapii Zajęciowej, gdzie znajdują się pomieszczenia do prowadzenia terapii i rehabilitacji. Zatrudniliśmy odpowiednią ilość kadry o odpowiednich kwalifikacjach.
   Dom Pomocy Społecznej w Bramkach został zarejestrowany w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jako placówka spełniająca wymogi określonych standardów.
   Aktualnie placówka nasza przyjmuje zainteresowanych mieszkańców, po spełnieniu wymogów uzyskania skierowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
   Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Aktualny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wynosi 1.846 zł. Koszt ten jest zmienny, ustalany na początku każdego roku przez organ prowadzący, tj. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego i publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do 30 marca.
   Koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywają:
– mieszkaniec w wysokości 70% swoich dochodów
– małżonek, zstępni przed wstępnymi,
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
   W 2010 roku placówka obchodziła Złoty Jubileusz, czyli 50-lecie swojej działalności. Dzisiejsze oblicze naszego Domu jest zupełnie inne niż te sprzed pół wieku. Jednak zawsze był i jest miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie znajdą życzliwość, pomoc, wsparcie oraz warunki mieszkaniowe i atmosferę jak najbardziej zbliżone do domów rodzinnych.
   Serdecznie dziękujemy wszystkim, których pomoc, życzliwość i wparcie finansowe pozwoliły na dostosowanie naszego Domu do norm europejskich, a w szczególności P. Halinie Lipke – dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, P. Janowi Żychlińskiemu- staroście oraz Radzie i Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 
Dyrektor         
Seweryn Chruściński
powrót

Kalendarz

 Lipiec 2024

 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kontakt

Adres: Bramki, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon: (22) 725-61-27
telefon komórkowy: 798-018-789
Fax: 725-60-66
e-mail: info@dpsbramki.org

Mapa